Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák dr. Kokas Beatrix egyéni vállalkozó (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 130. 1. em/3.; adószám: 57398769-1-42), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kistucsokhorgoldaja.hu honlap, valamint a www.facebook.com/kistucsokhorgoldaja facebook oldal használatára, az ezeken elérhető termékek értékesítésére, és képzéseken való részvételre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

 

 1. Szolgáltató adatai:

Név: dr. Kokas Beatrix egyéni vállalkozó

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 130. 1. em/3.

Adószám: 57398769-1-42

Telefonszám:0670/367-3533

E-mail cím: bea@kistucsokhorgoldaja.hu

 

 

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató által üzemeltetett honlap használata során Ön által megadott adatok és információk kezelését a Szolgáltató, általa nyújtott szolgáltatások és termékek értékesítése érdekében végzi. Az ezzel kapcsolatos további információkat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, melyet a https://www.kistucsokhorgoldaja.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ internetes oldalon talál meg.

 

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A Szolgáltató elektronikus úton megrendelhető termékei és szolgáltatásai a www.kistucsokhorgoldaja.hu weboldalon valamint a Facebook oldalon érhetők el, ahol a kívánt termék, vagy szolgáltatás linkjét kiválasztva a termékismertetőt, vagy a szolgáltatás részletes leírását tartalmazó oldal jelenik meg.

3.2.  A honlapon szereplő termékek és szolgáltatások csak online rendelhetők meg.

3.3. A honlapon szereplő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és bruttó árak.

3.4. A honlapon szereplő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák.

3.5. A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek és szolgáltatások nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Fogyaszókat az akció időtartamáról és egyéb jellemzőiről.

 

 

 1. Termékek és szolgáltatások megrendelésének folyamata

4.1.  Fogyasztó a termék-, vagy tanfolyam-ismertető oldalon a „Megrendelem” feliratú gombra történő kattintással egy megrendelő űrlapot fog találni, melynek a kitöltésével kezdheti meg a megrendelést.

4.2. Fogyasztónak a megrendelő űrlapon az alábbi három csoportba tartozó adatokat kell megadnia:

 • A megrendelni kívánt termék(ek): neve, fajtája, darabszáma
 • A számlázáshoz szükséges adatokat: név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím
 • A kézbesítéshez szükséges adatokat: név, szállítási cím

4.3. Termékvásárlás esetén jelenleg kétféle kézbesítési mód érhető el:

 • személyes átvétel: Budapest területén előre egyeztetett helyszínen
 • Foxpost útján történő csomagkézbesítés

4.4. Fizetési mód tekintetében jelenleg kizárólag az átutalásos fizetés érhető el.

4.5. A sikeres megrendelés visszaigazolása e-mailben történik, melyben a banki átutaláshoz szükséges adatok és a pontos fizetési határidő is szerepel.

4.6. A megrendelésről készült számlát a Fogyasztó az általa megadott e-mailre küldve kapja meg.

 

 

 1. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa eladásra felkínált terméket, meghirdetett Szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Fogyasztónak.

5.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is – . A Szolgáltatások esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Fogyasztót legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 72 órával megelőzően értesíteni és a részvételi díjat maradéktalanul visszatéríteni.

5.3. Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, azon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

5.4. Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a termékeinek és szolgáltatásainak áraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

5.5. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Fogyasztóknak, vagy azok bizonyos csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

5.6. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapja, a Facebook oldal, a Youtube csatorna ideiglenes elérhetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből vagy a honlapja, a Facebook oldal, a Youtube csatorna ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért.

5.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapjáról, Facebook oldalról, Youtube csatornáról esetlegesen elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a Szolgáltató honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

5.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelői adatoknak a Fogyasztó szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, a Fogyasztó tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért.

5.9. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben leírt feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

 

 1. A Fogyasztó jogai és kötelezettségei

6.1. Fogyasztó, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett Szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt Szolgáltatás igénybevételére.

6.2. Fogyasztó, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett Szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a Szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a Szolgáltatás ismételt megtartását, és a díj visszafizetését.

6.3. Fogyasztó köteles az általa megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ezekben történt változást – a közöttük fennálló szerződés hatálya alatt – a Szolgáltatónak jelezni.

6.4. Fogyasztó kijelenti, hogy az internet technikai és műszaki korlátait ismeri, az azok működésében előforduló esetleges hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja.

6.5. Fogyasztó felelőssége a számára megfelelő termék, szolgáltatás megrendelése. A megfelelő termék/szolgáltatás kiválasztásának érdekékben Fogyasztónak lehetősége van a Szolgáltató által a honlapján megadott és biztosított elérhetőségeken információt kérni. Ennek elmulasztása miatt, a nem megfelelő termék/szolgáltatás kiválasztásából eredő károk költségét Fogyasztó viseli.

6.6. Fogyasztó felelőssége továbbá a szállítási cím pontos megadása is. A megrendelésben hibásan vagy tévesen megadott szállítási cím miatti károkért Fogyasztó felel.

6.7. Fogyasztó a Szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

6.8. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben leírt feltételek be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

 

 1. Szerzői jogok, szellemi alkotások 

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal, blog, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube oldal teljes tartama és a hírlevelek szerzői jogvédelem alatt állnak, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a Szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatások, a weboldal vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 30.000 Ft + ÁFA összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.2.Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel, illetőleg csak és kizárólag saját célra használja fel.

7.3. A Szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője köteles a Szolgáltatót és Fogyasztókat előre tájékoztatni, és a felvételt számárukra díjmentesen rendelkezésre bocsátani.

7.4. Fogyasztó a Szolgáltatótól vásárolt termékeket, a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, tovább nem értékesítheti.

 

 1. Elállási és felmondási jog

8.1. Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

8.2. Fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat amennyiben a terméket nem használta, a termékek csomagolását nem bontotta fel és az eredeti csomagolásban visszaküldi Szolgáltató részére.

8.3. Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy az elállási jog gyakorlása során a termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie.

8.4. Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

8.5. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, akkor őt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának a joga, ami egyben a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget is megszünteti.

8.6. A Fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján a bea@kistucsokhorgoldaja.hu címre küldött e-mailben, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. (A nyilatkozatmintát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.) Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

8.7. Szolgáltató az elállás tudomásra jutásától számított 14 napon belül visszatéríti a vételárat a Fogyasztó részére az általa megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

8.8. Fogyasztó köteles az érintett terméket az elállástól számított 14 napon belül visszaszolgáltatni a Szolgáltatónak, aki jogosult a termék visszaszolgáltatásáig a visszajáró vételárat visszatartani.

8.9. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítést követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy a 45/2014. (III. 26.) számú kormányrendelet 19. §-ában foglaltak fennállása esetén, köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

8.10. Fogyasztó a 45/2014. (III. 26.) számú kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetekben nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát. Különösen az alábbi kivonatosan közölt esetekben:

„29.§ (1) a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 2. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 ………………….

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát………”

 

 

 1. Eljárás szavatossági igény esetén

9.1. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztatót jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

9.2. Fogyasztó a szerződés megkötését a Szolgáltató által kibocsátott számlával köteles bizonyítani.

9.3. Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.5. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

9.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

 1. Panaszkezelés rendje

10.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

10.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

10.6. Panasz esetén az alábbi szervekhez fordulhat:

Fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén a fogyasztóvédelmi hatóság  jár el.

Egyéni ügye megoldásában a békéltető testület  nyújt segítséget.

A határon átnyúló fogyasztói jogviták megoldásában az Európai Fogyasztói Központ  nyújt segítséget.

A panasszal kapcsolatos további információkat az alábbi linkre kattintva talál: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

 

 1. Jelen ÁSZF tartalmának elfogadása

11.1. E feltételeket Ön, mint Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) a weboldal használójaként megrendelés, jelentkezés, regisztráció, valamint vásárlás esetén elfogad.

11.2. Az elfogadás a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon szereplő, űrlapon található – az ÁSZF elfogadására szolgáló – négyzet bejelölésével történik.

11.3. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult termék megvásárlására, szolgáltatás igénybevételére, illetőleg regisztrációra, jelentkezésre sincs lehetősége.

11.4. Fogyasztó a Megrendelem/Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

11.5. Jelen ÁSZF áttekintésének elmulasztása nem képezheti igényérvényesítés alapját.

Kérem, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

 

 

 1. Kapcsolattartás

12.1. A felek közötti  kapcsolattartás formája az e-mail üzenet. A megrendeléssel kapcsolatos kérdéseket Szolgáltató munkanapokon 8-16 óra között dolgozza fel és a kérdésekre 7 napon belül válaszol.

12.2. A Szolgáltató magánszemély privát facebook oldalára küldött üzeneteket Szolgáltató nem köteles olvasni, azokra nem válaszol.

12.3. Fogyasztó az esetlegesen felmerülő panaszát írásban postai úton vagy elektronikus levélben teheti meg.

postacím: dr. Kokas Beatrix; 1146 Budapest, Thököly út 130. I./3.

e-mail cím: bea@kistucsokhorgoldaja.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

13.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) számú kormányrendelet ide vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

13.2. A jelen ÁSZF 2021. június 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

13.3. Szolgáltató a fenti jogszabályoknak megfelelően jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

 

Budapest, 2021. szeptember 15.

 

 

 1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

 1. számú melléklet: Tájékoztatás kellékszavatosságról és termékszavatosságról

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Facebook

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás